VASTUULLISUUS

Tavoitteemme on aikaansaada liiketoiminnallamme myönteinen vaikutus yhteiskunnan eri sidosryhmille ja minimoida toimintamme ympäristövaikutukset.

YMPÄRISTÖ

Ympäristöpolitiikkamme toteutus perustuu SFS-EN ISO 14001
-standardin mukaiseen ympäristöjohtamisjärjestelmään. Noudatamme ympäristölainsäädännön vaatimuksia ja tavoitteenamme on systemaattisesti vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

Olemme sitoutuneet vähentämään ympäristökuormitusta prosessiemme jatkuvalla parantamisella. Varmistamme myös, että materiaali- ja osatoimittajamme tiedostavat ympäristövastuunsa. Ympäristöpolitiikkamme toteuttamiseksi asetamme vuosittain ympäristöpäämääriä ja -tavoitteita sekä tiedotamme ympäristöasioista yhtiömme henkilöstölle ja sidosryhmille. Varmistamme ympäristöpolitiikkamme toteutuksen säännöllisin katselmuksin. Koulutamme henkilöstöämme ympäristötietoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi yhtiössämme.

Lue alta lisää käytännön esimerkkejä toiminnastamme.

OMA BIOLÄMPÖLAITOS

Vuodesta 2014 lähtien oma biolämpölaitoksemme on tuottanut pintakäsittelyprosessiemme ja tuotantotilojemme tarvitseman lämpöenergian. Laitos käyttää kotimaista puupellettiä. Investoinnin myötä pääsimme täysin eroon raskaasta polttoöljystä.

PROSESSIVESIEN PUHDISTAMO

Pintakäsittelytoiminnassamme noudatamme alan tiukimpia normeja. Itse prosessi on suljettu ja käytetty vesi puhdistetaan prosessivesien puhdistamossamme. Yli 80% vedestä kierrätetään uudelleen käytettäväksi.

HIILIJALANJÄLKI

Oma valmistuksemme tapahtuu Salon tehtaillamme ja monet toimittajakumppanimme sijaitsevat lähellä. Valmistuksenaikaisilla lyhyillä kuljetusmatkoilla on merkittävä myönteinen vaikutus toimintamme muodostamaan hiilijalanjälkeen.

ECO-KROMI, CHROME 3+ TRIVALENT

Käytämme ympäristöä vähemmän kuormittavaa kromi kolmea. Menetelmä on kuusiarvoista kromausta ympäristöystävällisempi ennen kaikkea siksi, ettei prosessissa käytetä lainkaan kromihappokemikaalia. Kromi kolmella pinnoitettu tuote täyttää pintakäsittelynsä puolesta Pohjoismaiden yhteisen ympäristömerkin (Joutsenmerkki) vaatimukset.

PULVERIMAALAUS

Pulverimaalauksessa olemme investoineet nano- keramiikkaan perustuvaan fosfaattivapaaseen esikäsittelyprosessiin. Ympäristökuormituksen vähentämisen lisäksi esikäsittelyprosessi parantaa pulverimaalipinnoitteen laatua.

KIERRÄTYS

Ajaton muotokieli ja korkea tekninen laatu mahdollistavat kalusteidemme pitkän elinkaaren. Jo suunnittelussa huomioimme elinkaaren aikaisen helpon korjattavuuden. Uuden ostamisen sijaan voit esimerkiksi uusia vanhan tuolin verhoilun tai maalata puuosat ja/tai metallirungon. Elinkaarensa lopussa kaluste voidaan purkaa osiin ja jokainen komponentti kierrättää asianmukaisella tavalla.

Tuotteita suunniteltaessa ja materiaaleja valitessa tehdään kauaskantoiset päätökset myös ympäristövaikutusten kannalta. Etsimmekin jatkuvasti uusia ekologisia mahdollisuuksia valmistuksen ja materiaalien alueella.

Piiroinen_sustainability_1

IHMISET

Sillä, miten otamme huomioon kaikki ihmiset – oman henkilökuntamme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme, on suuri merkitys. Työnantajana vastuullisuus ihmisiin liittyen tarkoittaa meille ennen kaikkea turvallisen työympäristön sekä hyvän johtamisen ja esimiestyöskentelyn varmistamista.

Vaikka teemme jatkuvasti investointeja tuotantomme konekantaan, vain sitoutuneet ja ammattitaitoiset ihmiset mahdollistavat yrityksemme kehityksen. Meille on kunnia-asia työllistää Suomessa ja olla hyvä työnantaja.

Yrityksemme arvot antavat johtamiselle puitteet organisaation kaikilla tasoilla. Päivittäisessä työssä kaikilla tehtävästä riippumatta on sekä mahdollisuus että velvollisuus antaa oma panoksensa siihen, että toimintamme on vastuullista.

Piiroinen 70year_awarded personnel_2

Yrityksemme 70-v juhla kesällä 2019 järjestettiin henkilöstön kesken Wiurilan kartanolla. Yllä kuvassa on Keskuskauppakamarin ansiomerkein palkittua henkilöstöämme.