YRITYKSEMME ARVOT

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus näkyy liiketoiminnassamme siten, että tuotteemme ja palvelumme tukevat kestävää kehitystä.

Vastuullisuus näkyy myös riskienhallinnassamme: minimoimme haittavaikutukset omassa toiminnassamme. Henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi on keskeistä toiminnassamme.

AMMATTITAITO

Vankka ammattitaito on menestyksemme perusta.

Ammattitaitoa on kunkin työtehtävän erityisvaatimusten lisäksi yhteistyökyky ja palvelualttius.

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Uskomme asiakassuhteissa avoimuuteen.

Molemminpuolisen luottamuksen ansiosta saavutamme yhteiset tavoitteet.

HALU KEHITTYÄ JA VASTUUNKANTO

Uskomme sekä yrityksen että yksilön jatkuvaan kehitykseen ja vastuunkantoon.

Haluamme tehdä työmme joka päivä paremmin. Matala organisaatiorakenteemme mahdollistaa vastuunantamisen ja edellyttää vastuunkantoa.

TULOKSELLISUUS

Ymmärrämme kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja pyrimme suunnitellusti vaikuttamaan niihin kaikkiin.

Vain tuloksellista toimintaa harjoittava yritys voi pitkällä tähtäimellä kantaa muut vastuunsa.